BREE Ginza Core

Ginza Core 1st Floor
5-8-20 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
Tel:03-3289-0075


Odoo text and image block

BREE Hoshigaoka Mitsukoshi Department Store

Hoshigaoka Mitsukoshi Department Store 1st Floor
14-14 Hoshigaoka Moto-cho, Chikusa-ku
Nagoya 464-8661
Tel:052-364-9270

Odoo text and image block

BREE 京都髙島屋店

Mens Handbag Department
Kyoto Takashimaya Department Store 4th Floor
52 Shin-cho, Shijo-Kawaramachi Nishi-iru
Shimogyo-ku, Kyoto 600-8520
Tel:075-221-8811

Odoo text and image block